Les Porte-avions en service dans l'US Navy
Liens mis à jour le 28.11.2013
Porte-avions (CVN) :
En service :
Voir aussi sur wikipedia, facebook, twitter, youtube, flickr :
USS Enterprise CVN-65
(1962 - 2012)
     
USS Nimitz CVN-68
(1975 - ????)
     
USS Dwight D. Eisenhower CVN-69
(1977 - ????)
     
USS Carl Vinson CVN-70
(1982 - ????)
     
USS Theodore Roosevelt CVN-71
(1986 - ????)
     
USS Abraham Lincoln CVN-72
(1989 - ????)
     
USS George Washington CVN-73
(1992 - ????)
     
USS John C. Stennis CVN-74
(1995 - ????)
     
USS Harry S. Truman CVN-75
(1998 - ????)
     
USS Ronald Reagan CVN-76
(2003 - ????)
     
USS George H.W. Bush CVN-77
(2009 - ????)
     
USS Gerald R. Ford CVN-78
(2016 - ????)
     
 
Carrier Strike Group (CSG) :
En service :
Voir aussi sur wikipedia, facebook, twitter, youtube, flickr, ...
Carrier Strike Group 1
-
  
Carrier Strike Group 2
-
  
Carrier Strike Group 3
-
  
Carrier Strike Group 5
-
  
Carrier Strike Group 8
-
  
Carrier Strike Group 9
-
 
Carrier Strike Group 10
-
  
Carrier Strike Group 11
-
  
Carrier Strike Group 12
-