Het boek..SOUTHERN BREEZE

Staf van de Zeemacht
Dienst Informatie en Public Relations
Eindredactie & Lay-Out : Vaandrig-ter-zee 2de klas (KRO) X. FEYS
Teksten :
.
.
Eerste Matroos S. HUYGHE, Matroos P. BONTINCK,
Matroos C. MARAIN, Matroos S. NEEFS et
Matroos Y. VAN DAMME
Foto's :
.
.

Vaandrig-ter-zee 2de klas (Res.) K. DELAFONTAINE,
Eerste Matroos C. THEYS, Aalmoezenier A. LAUREYS et
de dienst S.I.D.
Tekeningen :
.
Meester H.LATESTE, Eerste Matroos D. MANGELINCKX,
Matroos T. HARDUIN et Matroos R. IWENS
Drukkerij :

Foto-Lithografisch Centrum Zeemacht

Coördinatie : Mevrow A.-M. DE BACKERE
Reprografie : Kwartiermeester J. CAMPS
Montage : Eerste Matroos J. SCHUURMANS
Offset : Kwartiermeester R. CATTRYSSE
Afwerking : Matroos F. CLAEYS, Matroos J. LEMMENS
Wij wensen ook alle mensen te danken die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben bijgedragen tot de realisatie van dit boek.
Een uniek historisch dokument over de Golfoorlog is er ! Dit naslagwerk vertelt over het wel en wee van de bemanning, de toestanden ter plaatse en over de gevolgen van de krisis op wereldvlak, zonder het familiale aspect uit het oog te verlizien. Verlucht met vele foto's en een vleugje humor is dit 75 bladzijden tellende boek, in tweekleurendruk, niet weg te denken uit de bibliotheek van iedereen die interesse vertoont voor onze marine od de Golfoorlog. Een nederlandstalige of franstalige versie is af te halen mits betaling van 2,50 € bij :
NEPTUNUS asbl - vzw
Postbus 17
B-8400 OOSTENDE (Belgium)
Tél/Fax: 059-80.66.66
E-mail: Neptunus - vzw